13

มุมสวนที่จัดไว้โดยรอบบ้านมีการตกแต่งเพิ่มความมีชีวิตชีวาด้วยตุ๊กตาดินเผาแบบต่าง ๆ พร้อมทั้งเสริมด้วยอ่างบัวเพื่อเป็นจุดพักตา