14

บริเวณด้านข้างของตัวบ้านซึ่งเป็นที่ว่าง ได้รับการประยุกต์ใช้ประโยชน์โดยจัดปลูกแทรกเสริมด้วยไม้ประดับ โดยเลือกสรรพันธุ์ที่สามารถปลูกในที่แสงรำไรได้ อาทิ ต้นไทรไต้หวันตอ ลิ้นมังกร คล้า ปาล์มจีบ เศรษฐีไซ่ง่อน รวมทั้งต้นไผ่ซึ่งเป็นของเดิม