01

ศาลาพักผ่อนตั้งอยู่กลางบ่อเลี้ยงปลาคาร์พ โดยออกแบบให้มีสะพานและลานไม้ปิดพรางส่วนของงานระบบ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบเสริมให้มีส่วนของราวกันตก เพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานในบ้านซึ่งมีเด็กเล็กๆ