02

มุมมองของสวนในมุมสูงแลเห็นศาลาพักผ่อนตั้งโดดเด่น ท่ามกลางรายล้อมของธรรมชาติ ทั้งน้ำตก บ่อปลาและลานสนามหญ้า