03

รอบบ่อเลี้ยงปลาจัดให้มีน้ำพุ พร้อมทั้งเปิดมุมมองให้เห็นศาลาพักผ่อนในบรรยากาศโปร่งสบายได้อย่างเด่นชัด โดยเลือกสรรพันธุ์ไม้ตัดแต่ง และพันธุ์ไม้ที่มีลักษณะเป็นพุ่มเตี้ยๆ มาจัดปลูกร่วมกัน