04

มุมน้ำตกจัดลดหลั่นระดับเป็นธรรมชาติ Design ให้มีสะพานไม้หมอนทอดเชื่อมกับแนวทางเดินหินทรายที่รายล้อมอยู่โดยรอบ