06

บรรยากาศรอบข้างซึ่งเป็นส่วนของโรงงานออกแบบกั้นพรางโดยปลูกโอบล้อมด้วยพันธุ์ไม้หลากชนิดทำหน้าที่เสมือนแนวรั้วธรรมชาติ รวมทั้ง Design ผนังน้ำล้นก่อด้วยหินทรายเทียม และไม้หมอนสร้างความหลากหลายให้เป็นมุมพักสายตา