01

แนวทางเดินหินทรายออกแบบลัดเลาะท่ามกลางเงาไม้ สลับด้วยการปูหญ้าสีเขียวสด โดยจัดให้มีมุมนั่งเล่นเป็นระยะๆ พร้อมทั้งตกแต่งเป็นมุมพักสายตาด้วยโอ่งน้ำพุขนาดย่อม