04

บ่อน้ำซึ่งเจ้าของบ้านตั้งจะใช้เป็นบ่อเลี้ยงปลาคาร์พ จึงได้ออกแบบใหม่มีราวกันตกที่ปรับเป็นที่นั่งได้ สำหรับปรับใช้เป็นมุมนั่งเล่นผ่อนคลายของสมาชิกในครอบครัว