07

บรรยากาศของบ่อน้ำที่ไหลโอบล้อมลานบ้านในบรรยากาศขแงสวนป่า ซึ่งปรับให้โปร่งตาเพื่อให้ดูแลรักษาง่ายขึ้น โดยเลือกสรรไม้ยืนต้นและไม้ที่มีรูปทรงสวยงาม อาทิ ต้นลีลาวดี และตีนเป็ดน้ำ มาจัดปลูกเป็นจุดรวมสายตา