08

มุมมองจากชั้นบนของบ้านแลเห็นเรือนหลังเล็กที่ปลูกอยู่ด้านหลัง โอบล้อมด้วยบ่อน้ำรูปตัว L และลานระเบียงไม้กลางแจ้ง