02

แนวถนนหน้าบ้านนำสายตาขึ้นไปบนเนินซึ่งเป็นที่ตั้งของบ้านแบบไทยประยุกต์โอบล้อมด้วยสวนร่มรื่น สวนบริเวณหน้าบ้านแลเห็นต้นน้ำเต้าแผ่กิ่งก้านสวยงาม พร้อมทั้งออกแบบเป็นแนวทางเดินและลานไม้รับกับระดับขั้นของน้ำตกแต่ละชั้น เพื่อให้ชื่นชมธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิด