03

ทิวทัศน์บนยอดเนินแลเห็นแนวต้นลีลาวดีที่มีรูปทรงสวยงามกำลังออกดอกสะพรั่ง ปลูกเรียงรายเป็นทิวแถวเป็นรั้วต้นไม้