04

มุมน้ำตกไหลลดหลั่นลงสู่เบื้องล่าง แลเห็นศาลาริมน้ำตั้งเด่นเป็นสง่าใต้ต้นหางนกยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ใหญ่เดิมที่ผู้ออกแบบขุดย้ายปรับเปลี่ยนมาไว้ให้เหมาะสมขึ้น