06

ศาลาไม้เปิดโล่งในกลิ่นอายไทยประยุกต์ แลดูร่มรื่นผ่อนคลายด้วยร่มเงาของไม้ใหญ่สอดคล้องกับแนวคิดสวนป่าแบบผสมผสาน