07

บ่อน้ำขุดไว้รอบศาลาตกแต่งกลางบ่อด้วยน้ำพุเพื่อให้น้ำมีการไหลเวียนสร้างความผ่อนคลายด้วยเสียงของสายน้ำ