08

บรรยากาศของสวนบริเวณด้านหน้าตัวบ้าน จัดภายใต้แนวคิดสวนน้ำและสวนป่า ออกแบบบังระดับขั้นที่แตกต่างกันของพื้นที่แต่ละชั้นด้วยการปลูกไม้ต่างๆ รวมทั้งการใช้หินเข้ามาผสมผสาน