09

สวนหินออกแบบเพื่อพรางขอบบ่อให้แลดูกลมกลืนพร้อมทั้งนำพันธุ์ไม้ต่างๆ มาปลูกแซม อาทิ ต้นชาพุ่ม หนวดปลาดุกแคระ และลิ้นมังกรแคระ