13

ธารน้ำชั้นบนสุดไหลเลาะผ่านโขดหิน โดยมีตะไคร่น้ำตามธรรมชาติเพิ่มสีสันของลำธารให้แลดูผ่อนคลาย พร้อมทั้งจัดปลูกไม้ต่างๆ