15

ตามแนวบันไดที่ลัดเลาะภายใต้เงาไม้ จัดวางเครื่องปั้นดินเผารูปทรงและลวดลายแปลกตาเป็นผลงานการเลือกสรรของเจ้าของบ้าน