17

บริเวณหน้าเรือนรับรองอีกหลัง จัดปลูกต้นลีลาวดี เทียนทอง หมากแดง การะเกด และปูปิดหน้าดินด้วยหินกรวดเม็ดใหญ่