18

เนินสนามหน้าซึ่งออกแบบเป็น Slope สูงต่ำ ปลูกคั่นระยะสายตาด้วยกลุ่มต้นไม้ อาทิ หลิวอรหันต์ และแดงสิงคโปร์ เพิ่มสีสันและรูปทรงสะดุดตา