19

มุมศาลาพักผ่อนโดดเด่นด้วยโอ่งน้ำพุสีสด เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้กับมุมนี้ได้ไม่น้อย โดยรอบปลูกต้นไม้ลดหลั่นไล่ระดับกันอย่างน่าชม โดยมีพันธุ์ไม้เดิม เช่น แคนา แทรกด้วยพันธุ์ไม้ใหม่ที่นำมาปลูกเสริม