01

บรรยากาศของสวนบริเวณหน้าบ้านดูโล่งโปร่ง ผสมผสานให้มีทั้งแนวต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงา และพุ่มคลุมดินลดหลั่นระดับ โดยไม่บดบังทัศนียภาพของตัวอาคารแบบสมัยใหม่จนเกินไป