02

กลุ่มไม้เด่นๆ เช่น ปาล์มซึ่งมีทั้งต้นไม้เดิมและไม้ที่ปลูกเพิ่มเติมเข้าไปใหม่ ได้รับการจัดวางตำแหน่งให้มีความเหมาะสม โดยกระจายตัวอยู่รอบๆลานสนามหญ้า ไม้พุ่ม เช่น ไทรไต้หวันตอ ได้รับการนำมาปลูก โดยลดหลั่นระดับให้มีตวามสูงต่ำแตกต่างกันดูน่าสนใจ