04

มุมนั่งเล่นซึ่งได้ร่มเงาจากต้นปาล์มชนิต่างๆ ส่วนไม้ริมรั้วผู้ออกแบบได้นำต้นไม้ที่มีอยู่เดิม เช่น ต้นโมก มาปลูกเพื่อเป็นแนวรั้วต้นไม้ พรางสายตาจากภายนอก