05

ภายในสวนมีมุมของศาลาพักผ่อนซึ่งเป็นของเดิมแล้ว ผู้ออกแบบยังได้ออกแบบให้มีซุ้มไม้ และมุมนั่งเล่นอยู่เป็นระยะ เพื่อใช้พื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์