06

แนวทางเดินหินทรายนำไปสู่โอ่งน้ำล้น ออกแบบจัดวางให้รับกับประตูทางเข้าบ้าน พร้อมทั้งปลูกไม้ประดับ เช่น บัว และก้ามกุ้ง เพื่อเพิ่มสีสันความมีชีวิตชีวา