07

สระว่ายน้ำส่วนตัว และศาลาพักผ่อน รวมถึงลานไม้ซึ่งมีอยู่แต่เดิมแล้ว ผู้ออกแบบได้เพิ่มรายละเอียดน่าสนใจยิ่งขึ้นด้วยผนังหินทราย สลักเป็นลวดลายดอกไม้