01

มุมด้านหลังบ้านที่เชื่อมติดกับสวนน้ำตก ด้วยการเปิดมุมมองจากภายในด้วยผนังกระจกตลอดแนว