08

ซุ้มระแนงซึ่งอยู่ท่ามกลางหมู่ไม้ ได้รับการออกแบบเพิ่มเติม โดยมีรูปแบบที่เรียบง่าย เพื่อต้องการให้รับกับรูปแบบสมัยใหม่ตัวบ้าน