09

มุมผนังน้ำตกซึ่งออกแบบเพิ่มเติมเข้ามา เพื่อสร้างความผ่อนคลายด้วยเสียงของสายน้ำ