11

มุมสวนริมรั้วบ้านปลูกต้นหมากเขียวเรียงราย พร้อมด้วยต้นตราเขียน่า โมกด่างและเฟิร์นข้าหลวง ส่วนพื้นทางเดินปูด้วยหินทราย