01

บริเวณทางเข้าออกแบบเป็นลานอเนกประสงค์ ปูพื้นด้วยหินทราย โดยมีต้นไม้ใหญ่ปลูกล้อมรอบ พร้อมด้วยมุมสวนร่มรื่นและธารน้ำตกลดหลั่นสร้างความเป็นธรรมชาติ