03

มุมสวนด้านหน้าบ้านผสมผสานทั้งบ่อปลา ธารน้ำตก น้ำพุ และต้นไม้ขนาดใหญ่-เล็กปลูกประดับต่างสีสัน และรูปทรง