02

บ่อปลากับน้ำตกขนาดใหญ่แนบชิดติดอยู่กับตัวบ้านด้านหลัง เน้นความเป็นสวนป่า ด้วยก้อนหินน้อยใหญ่ และต้นไม้หลากพันธ์ที่ประดับเกาะเกี่ยวกันไว้อย่างอิสระ