07

ศาลานั่งเล่นจัดอยู่กลางสวนหน้าบ้านพร้อมด้วยบ่อกรองด้านล่าง ท่ามกลางความร่มรื่นของต้นไม้ชนิดต่างๆ และบ่อปลาที่เสริมด้วยหินทรายขนาดใหญ่-เล็กจัดวางล้อมรอบ