09

สะพานไม้ออกแบบไว้บริเวณบ่อปลาเพื่อเชื่อมการใช้งานให้ต่อเนื่องกับส่วนต่างๆ เสริมด้วยธารน้ำตก และใช้รากไม้มาจัดประดับ เป็นทางน้ำไหลจำลองตามแบบธรรมชาติ