11

พื้นที่สวนด้านในติดกับตัวบ้านออกแบบให้ดูเป็นธรรมชาติ พร้อมด้วยเฉลียงไม้สำหรับพักผ่อน โดยใช้ไม้เนื้อแข็งมาปูพื้นซ่อนรอยต่อของตะปูไว้ เช่นเดียวกับบ่อบำบัดที่อยู่ด้านล่าง