13

มุมสวนด้านในที่เจ้าของบ้านบอกว่าเป็นอีกมุมโปรด จัดบรรยากาศให้เป็นธรรมชาติ มีทั้งธารน้ำ โขดหิน และต้นไม้หลากชนิด ที่ปล่อยให้เขียวครึ้มเต็มพื้นที่