14

พื้นที่ด้านในซึ่งอยู่ติดกับบ้านหลังอื่น การจัดสวนจึงอิงแนวคิดที่เน้นความร่มรื่น เหมือนกำแพงธรรมชาติ พร้อมกับจัดวางชิงช้าไว้พักผ่อน โดยมีทางเดินหินทรายเชื่อมกับส่วนต่างๆ