04

ส่วนมุมของอาคารได้ปลูกบังด้วยต้นจันผา การะเกดและขิงแดง ให้แลดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติ เสริมด้วยแท่นน้ำล้นรูปปลา ให้เป็นมุมสวนที่น่ารักแบบเป็นกันเอง