00

บริเวณทางเข้าบ้านออกแบบเป็นลานหินทราย พร้อมด้วยมุมสวนร่มรื่นปลูกต้นไทรเกาหลียาวตลอดแนว เสริมด้วยตุ๊กตาปูนปั้นรูปเป็ด และกลุ่มหินจัดวางลดหลั่น เพิ่มความน่าสนใจ