02

ด้านข้างบ้านจัดเป็นสวนป่าขนาดพอเหมาะ พร้อมด้วยน้ำตก ลำธาร และต้นชงโคปลูกประดับให้ร่มเงา เสริมด้วยพันธุ์ไม้น้อย-ใหญ่ และหินทรายจัดวางอย่างเป็นธรรมชาติ