04

บรรยากาศสวนที่ออกแบบให้ดูใกล้เคียงกับธรรมชาติ มีลำธารเล็กๆ ยาวตลอดแนวช่วยเพิ่มไอเย็น พร้อมด้วยโขดหิวและต้นไม้ปลูกรับกับรั้ว ใช้ไม้หมอนเทียมปูแทนสะพานไม้ เพื่อความแข็งแรงทนทาน