07

บริเวณด้านหน้าบ้านใกล้กับที่จอดรถ จัดเป็นมุมสวนแนวตั้งบนกำแพงน้ำตก พร้อมด้วนอ่างน้ำล้นและศาลานั่งเล่นไว้ใช้งาน