05

กลุ่มพันธุ์ไม้ดัดอย่าง ข่อย ชาฮกเกี๋ยน ไทร และเข็ม ถูกตัดแต่งเป็นพุ่มกอสวยงาม อ่อนช้อย ขนาดพอเหมาะ เพื่อไม่ให้บดบังหรือแข่งความงามกับตัวบ้าน