10

สวนดาดฟ้าออกแบบเป็นซุ้มระแนงไม้และที่นั่งพักผ่อน พร้อมด้วนพันธุ์ไม้ขนาดพอเหมาะ เสริมด้วยไม้กระถางที่ง่ายต่อการดูแลรักษา เช่นเดียวกับวัสดุกรุแต่งที่เป็นวัสดุสังเคราะห์ น้ำหนักเบา มีสีสันและรูปแบบใกล้เคียงธรรมชาติ