02

บริเวณสวนหน้าบ้าน ออกแบบเป็นสนามหญ้า สลับกับไม้พุ่มตัดแต่งเป็นกลุ่มกอ จัดประดับร่วมกับหินทรายสีน้ำตาลแดงช่วยสร้างสีสัน เสริมด้วยแนวทางเดินที่เชื่อมกับบ้านได้