06

มุมมองจากตัวบ้านเปิดให้เห็นสวนด้านหน้าเขียวชอุ่ม โดยเป็นสนามหญ้าโล่งโอบล้อมด้วยไม้ยืนต้นให้ร่มเงา และไม้พุ่มจัดองค์ประกอบอย่างกลมกลืน ผสมผสานทั้งไม้ดอก ไม้ใบ พร้อมด้วยเก้าอี้สนามนั่งเล่นชมสวน